TÜRKLÜĞÜN DÖNÜM NOKTASI ÇANAKKALE SAVAŞI
I. Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914’ten 11 Kasım 1918’e kadar dört yıl üç ay on dört gün sürmüş ve beş kıtaya yayılmış büyük bir savaştır. Bu savaş süresince toplam nüfusları bir milyarın üzerinde olan ülkelerden yaklaşık 66 milyon kişilik ordular karşı karşıya gelmiş ve savaş 185 milyar dolara mal olmuştu. 

Bu savaşın Fransız İhtilali’nden itibaren biriken sorunların, çıkar çatışmalarının ve rekabetin Osmanlı toprakları üzerinde tatbiki ve sonuç alma kaygısı olduğu kanaatindeyiz. Bu savaş, bugünkü Avrupa’nın inşası bakımından da önemli bir süreç olmuştur. Bu noktada I. Dünya Savaşı ile Avrupa’ya II. Dünya Savaşı ile dünyaya şekil verilmiştir.

I. Dünya Savaşı’nı denizde güçlü olanlar, II. Dünya Savaşı’nı havada güçlü olanlar kazanmıştır. Bu iki dünya savaşını da aşıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yoluyla Batı Türklüğü’nün ve bugün bağımsız olan Türk Cumhuriyetleri yoluyla Doğu Türklüğü’nün yani Türkistan’ın kaderini belirlemiş olan savaş ise Çanakkale Savaşı olmuştur. İstanbul’un kurtarılması Türkiye Cumhuriyeti’ne, Çarlık Rusya’sının yıkılışı ise Türk Cumhuriyetlerine giden yolu açmıştır. Türklük ayakta kalmayı başarmış yok edilememiş ve Çanakkale, Asya kıtasının geleceği olmuştur. 

 Çanakkale Savaşları Alman kurmaylarının yaptığı strateji hataları yoluyla bugünkü nesle strateji dersi ve İngiltere’de meydana gelen hükûmet değişikliği yoluyla da İngiliz kamuoyuna ve dünyaya mesaj vermiştir. Bir tarafta Mustafa Kemal’in yükselişini ifade ederken diğer tarafta Anadolu’da her bir karış toprağın ayrı bir hatırasını taşımaktadır. Belki de sevgiyle yoğrulmuş büyük bir ıstırabı anlatmaktadır Çanakkale. Çanakkale’deki ruh kimin eseri?

Savaşlarda zaferle yenilgi arasında kıl kadar bir farkın kaldığı zamanlar olur ki bu zamanlarda askerliği bir sanat olarak düşünen ve insanların duygularına hitap eden doğal liderlerin manevraları devreye girer. Çanakkale’de bu yaşanmıştır. O doğal lider Mustafa Kemal olmuştur. Mustafa Kemal, Çanakkale’de doğmuştur denilebilir. Olayları olduğu gibi kabullenmeyen ve olması gerektiği gibi düşünen genç ve birikimli bir subaydır Mustafa Kemal. Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal’in özlediği anların portresidir… 

 Selim YILDIZ
Diğer Makaleler
Kınalı Kuzular 2021 Tüm Hakları Saklıdır
Bu Site Yozgat Platformunun Bir Kültür Hizmetidir. Tüm Şehitlerimizin Ruhu Şadolsun!